Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Co je prana?

  • Prána je zvláštní druh vitality, energie.
  • Prána je bioenergetický prvek vzduchu, který obsahuje iontovou složku a mnoho dalších životně důležitých charakteristik. Prána je katalyzátorem života. Energie prány je klasifikována jako subtilní energie.
  • Je známo, že duševní a imunitní rezistence přímo závisí na energetické složce vzduchu. A právě z tohoto důvodu mají lidé, kteří jsou nuceni dýchat umělý vzduch (ponorky, letci, astronauti), delší prázdniny s povinností strávit je v léčebných a preventivních centrech umístěných v mořských letoviscích nebo v místech obklopených borovicovými lesy.
  • Všichni, po mnoha hodinách strávených v uzavřeném prostředí, musíme dýchat „čerstvý vzduch“, i když je tento vzduch znečištěn městským smogem. Nedostatek „prány“ způsobuje snížení produktivity práce, únavu a psychologickou depresi. Bylo stanoveno, že k zajištění dostatečného množství „prány“ pro rodinu se 3 lidmi je nutná výměna vzduchu alespoň 5 m³ / hod. Vzduch musí být přiváděn výhradně zvnějšku bez použití mechanického namáhání, zatímco větrací potrubí nesmí přesáhnout 1 m.