Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Jak funguje decentralizovaný ventilační systém s rekuperátorem PRANA?

  • Ventilační systém je naprogramován pro připojení ke stacionární síti se střídavým proudem 220 V a frekvencí 50 Hz. Místnost je takto větraná: rekuperátor Prana násilně odvádí vzácný horký vzduch z místnosti a „hoří“. Zároveň nasává čerstvý a studený vzduch ven a vede jej do místnosti.
  • Během tohoto procesu jsou proudy vzduchu odděleny jak uvnitř pracovního modulu, tak v místě vstupu / výstupu a nejsou vzájemně smíchány. V důsledku průchodu vzduchu systémem měděných tepelných výměníků umístěných uvnitř pracovního modulu, horký odpadní vzduch předává své teplo studenému přiváděnému vzduchu.
  • Pokud se v létě používá ventilace, probíhá zpětný proces v rekuperátoru: klimatizace.