Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Lze Pranu použít jako další větrání do kuchyně?

  • Rekuperátor Prana nelze instalovat nad otevřeným plamenem a nelze jej použít jako odsavač par.
  • Rekuperátor Prana však lze perfektně využít jako další větrání kuchyně. Ve všech provozních režimech objem přiváděného vzduchu, který je zajišťován ventilačním systémem Prana, vždy překračuje objem nasávaného vzduchu o 8%, čímž se kompenzuje činnost evakuačních kanálů, které jsou již v místnosti k dispozici