Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Prach z vnějšku do místnosti prostřednictvím tohoto systému?

  • Systém přívodního a odsávacího větrání rekuperátoru Prana je instalován v horní části stěny ohraničující vnější stranu. Z tohoto důvodu pravděpodobnost vstupu prachu do místnosti systémem nepřekračuje možnost vstupu prachu oknem.
  • Větrací mříže rekuperátoru Prana jsou chráněny speciálními filtry, které nemění kvalitu ovzduší a zároveň zabraňují vniknutí hmyzu, peří a jiných cizích předmětů do areálu. Kromě toho se díky přirozeným vlastnostem mědi (měď je přírodní antiseptikum velmi blízké stříbru) vytváří v regeneračním prostředí prostředí, které neobsahuje viry, bakterie a aktivní mikroby.