Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Údržba zařízení?

  • Ventilační systém rekuperátoru Prana se samočistí.
  • Doporučuje se však provádět servis zařízení jednou za dva roky (častěji na místech s vyšší úrovní znečištění ovzduší).
  • Za tímto účelem se otevře vnitřní ventilační mřížka, výměník tepla se vyjme z pracovního modulu a provede se mokré čištění. Poté se výměník tepla suší a shromažďuje. Před provedením těchto operací odpojte napájecí zdroj.