Je jen na nás, zda se šíření koronaviru COVID-19 zpomalí. Nikdo, včetně mladých a zdravých lidí, by se v toto období neměl účastnit žádných větších setkání

Úrověn hluku?

  • Systém přívodního a odsávacího větrání rekuperátoru Prana je vybaven měděnými tepelnými výměníky. Před vstupem z vnějšku prochází zvuková vlna komplexním a klikatým způsobem; proto je jeho síla snížena. Proto je úroveň zvuku ve srovnání s původní úrovní snížena 7-8krát.
  • Ventilační systém PRANA má různé provozní režimy.
  • Při maximální provozní rychlosti nepřekračuje hladina zvuku 38 dB ve vzdálenosti 3 metrů od zařízení. Tato hladina zvuku se rovná hladině zvuku klimatizace.
  • V nočním režimu je úroveň zvuku 26 dB. To znamená, že v tomto režimu rekuperátor prakticky nevytváří žádný hluk.